Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez

Öğretmenlik Meslek Yasası’na karşı reaksiyon gösteren 14 farklı eğitim sendikasına üye on binlerce öğretmen bugün iş bıraktı. İstanbul Bakırköy’de düzenlenen aksiyonda konuşan Eğitim-İş Genel Lideri Kadem Özbay, “Her öğretmen uzmandır, diploması da uzmanlık dokümanıdır. Diploması yetmeyenler, diploması olmayanlar, liyakati olmayanlar bize ahkâm kesemez” dedi.

Bugün Eğitim-İş, Eğitim Sen, Teç-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Anadolu Eğitim Sendikası, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, Ülkü Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik-Sen, Eşit Haklar Sendikası, TÖB-Sen üyesi binlerce öğretmen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ve 19 Kasım’da yapılacak meslek basamağı imtihanının iptal edilmesi için bugün ülke genelinde iş bıraktı.

Eğitim-İş’in daveti ile Bakırköy Özgürlük Meydanında toplanan öğretmenler ellerinde ‘Tek Başöğretmen Atatürk’ ve ‘Kariyer basamaklarına hayır’ dövizleri taşıdı, “Kurtuluş yok tek başına ya daima birlikte ya hiçbirimiz” ve “Mustafa Kemal’in öğretmeniyiz” sloganları attı.

Eğitim-İş Sendikası ismine konuşmayı Genel Lider Kadem Özbay yaptı. Özbay’ın açıklamaları şöyle:

“Bu davet, mesleğin onuruna ve çocuklarının geleceğine sahip çıkanlarının daveti. Bu davet, talimatınızı kabul etmiyoruz diyenlerin daveti. Bu davet, haksızlıklar karşısında susmayan, baskılara boyun eğmeyenlerin daveti. Bu davet, teslim olmayanların daveti. Bu davet, yandaş bir sendikanın değil, gerçek bir sendikanın daveti. Bu davet; eğitimine, ülkesine, geleceğine sahip çıkmak isteyen herkese yapılan davet. Bu davet; bu ülkenin geleceğine, yarınlarına, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e verdiğimiz kelamı yerine getirmenin daveti. Bizi anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir öğretmen sorumluluğuyla bir eğitimci sorumluluğuyla bir sefer de alanlardan anlatacağız. Anlayana kadar, anlamak istemeseler de tarihe not düşmeye devam edeceğiz.

“Sistematik prestij suikastı düzenlediler”

Bugün eğitim işçisinin, haksızlıklar karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna ve çocuklarının geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür. Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler. Bizi daha ayın başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Konutumuza başımız dik, sınıflarımıza başımız rahat girmemizi engellediler. Başöğretmenimizin, bize emanet ettiği öğrencilerimize laik, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik prestij suikastı düzenlediler.

“Hakaret niteliğinde bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu önümüze getirdiler”

Şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirmeye çalışıyorlar. Hakaret niteliğinde bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu önümüze getirdiler. Onlar, elimizde kalanlara da göz koyduklarını gösteriyorlar. Artık biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeyeceğimizi, bunu bir kere alanlardan anlatacağımızı göstereceğiz.

Bugün artık kâfi demenin, sendikal başkanımız Yoksul Baykurt’un da dediği üzere ‘ders vermenin’, bizi hafife alanları uyarmanın günüdür. Bildiğiniz üzere Eğitim-İş olarak, eğitimcilerin görüşü alınmadan sarayın talimatı ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan, sıkıntıları çözmek bir yana dursun bize yeni haksızlıkları ve angaryaları dayatan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı birinci günden beri itirazın örgütleyicisi olduk. ‘Öğretmenlik esasen bir uzmanlık mesleğidir’ dedik. Her öğretmen uzmandır, diploması da uzmanlık dokümanıdır. Diploması yetmeyenler, diploması olmayanlar, liyakati olmayanlar bize ahkâm kesemez.

“Haklı çabamızdan vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz”

‘Siz kendi diplomalarınıza bakın’ dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi kaidelere bağlayan, ezbere dayalı bir imtihan sonucunda bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai dışı saatlerini de gasp etmeye niyetli bu kanun yalnızca eğitim işçilerinin değil birebir vakitte çocuklarımızı, eğitimimizi ve geleceğimizi de tehdit etmektedir. Tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Ancak hükumet bu mevzuda geri adım atmayacağını gösteriyor. Artık biz de haklı gayretimizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli”

Eğitim-İş’in daveti ve bu davete cevap veren eğitim sendikalarıyla birlikte Türkiye sendikal gayret tarihinde neredeyse gibisi olmayan bir ortak duruş birlikteliği oluşturulmuştur. Bugün, 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Taleplerimiz çok açık; Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikalarıyla, eğitimin tüm bileşenlerinin görüşü alınarak tekrar düzenlenmelidir. Buradan bir defa daha altını çiziyoruz; öğretmenler bir meslek kanununa karşı değil. Öğretmenler bu meslek kanununa karşı. Bu balona karşı, dışında hali olan içinde hiçbir şey olmayan bu dayatmaya karşıdır.

Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim işçisinin alım gücünün de ne kadar düştüğü açıktır. Meğer insan onuruna yakışır fiyatlar alarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sonunun üstünde bir fiyat artışına dair düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3 bin 600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıyeten eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına en az bir maaş meblağında ödenmelidir. Toplumsal devlet prensibi gereği tüm eğitim çalışanlarına giysi, barınma, ulaşım, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile ve çocuk yardımı makul düzeyde düzeltilmelidir.

Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük kıymetlerden biri adalet iken eğitimin bu kıymetten mahrum hale gelmesi kabul edilemez. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmelidir. Her takım hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hak iken ve bu hakkına ayrılmaz bir modülü olarak barınma, beslenme ve ulaşım konusunda toplumsal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet teminatına alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır.

“Öğrencileri anayasal hakları olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimden yoksun bırakmak kimsenin haddi değildir”

Tarih; eğitim işçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları kesinlikle yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleksel prestijimize saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenler ise tarih ile yargılanacaktır. Bir başöğretmenin kurduğu ülkede eğitim işçisini kıymetsizleştirmek, başöğretmenimizin yeni kuşakları emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin, uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimden yoksun bırakmak kimsenin haddi değildir. Bu gerçeği anlamayanlara karşılığımızı daima birlikte uğraşımızla göstereceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde. Biz eğitimciler, öğretmenler, bugün mesleğimizin onuru ve çocuklarımızın geleceği için ayaktayız.

Bize dayatılan bu meslek kanununu kabul etmiyoruz. Zira bu bir meslek kanunu değil. Bu bir mesleğe taarruz niteliği taşıyan, değersizleştiren, cumhuriyet tarihi boyunca öğretmenlik mesleğine bu kadar büyük hakaret yapılmamıştı. Öğretmenliği her şeyden evvel geleceği eden öğretmene, sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen, savaş meydanında bile ‘Asıl savaş cehalete karşı yapılacak’ diyen ve dünyada başöğretmen unvanını bir ülkeyi kuran tek başkanın ülkesinde bugün öğretmenler mesleksel prestij açısından bir tehdit altında. Sırf öğretmenlerimiz değil, bugün çocuklarımızın devlet okulunda nitelikli eğitim hakkı gasp ediliyor. Ancak bundan bihaber olanlar var. Kalabalık sınıfları görmeyenler, okul içindeki okulları görmeyenler, atanmayan 600 binin üzerinde öğretmeni duymayanlar, minimum fiyatın altında fiyatlı öğretmenleri devlet eliyle emek sömürüsüne mahkum bırakanlar, bugün öğretmenleri kendi maaşlarıyla kiralarını ödeyemeyecek duruma getirenlere bir defa daha sesleniyoruz. Diyoruz ki ‘tarihle yargılanacaksınız. Tarih; eğitimden, mesleğin onurundan, çocuklarının geleceğinden yana olanları yazacak’. Bu hakları gasp edenleri, cumhuriyetin temel bedellerine, öğretmenlerine hakaret edenleri de yazacak.

“Söz veriyoruz bu cumhuriyeti, kimsesizlerin kimsesi olan bir cumhuriyet yapacağız”

Bakın cumhuriyetimizin 99’uncu yılını geride bıraktık. Koskoca bir çınardan bahsediyoruz. Bu cumhuriyet, başöğretmenimizden bize emanet olduğu üzere, öğretmenlerin gelecek kuşaklara aktardığı her bir çocuğumuz elinde yükselecek ve ebediyen payidar kalacak. Kelam veriyoruz bu cumhuriyeti, kimsesizlerin kimsesi olan bir cumhuriyet yapacağız. Bu cumhuriyeti çocuklarına spor otomobil koleksiyonu yapanlara, her yerde saraylar donatanlara lakin okullarda bir simit yiyemeyen çocukları görmeyenlere bu cumhuriyetin, kimsesizlerin kimsesi cumhuriyeti olduğunu anlatacağız.

“Bizim çabamız bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için”

Bizim gayretimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılı içindir, bu ülkedeki her yurttaşın eşit, demokratik hakları içindir. Bizim gayretimiz bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Ant olsun ki bu çabayı cumhuriyetten, Atatürk’ten, aydınlanmadan yana olanlar kazanacak. Cumhuriyet kavramını yerli yersiz kullananlara buradan bir kere daha sesleniyoruz. Bizim tek başöğretmenimiz var, o da Mustafa Kemal Atatürk. Biz öğretmenler sınıfa girdiğimizde hiçbir çocuğumuzu ayrıştırmayız. Hiçbir çocuğumuzun lisanına, dinine, ırkına, cinsiyetine, geçmişine, ailesine bakmayız. Her bir çocuğumuzun eşit, bilimsel, nitelikli eğitim hakkı için uğraş ediyoruz. Bu ülkede her bir çocuğun nitelikli eğitim hakkı için çaba etmeye devam edeceğiz. Mesleğimizin onuru ve çocuklarımızın geleceği için bir defa daha uyarıyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir