Ticaret Bakanlığı duyurdu: Depremler nedeniyle kredilerde süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Fotoğraf ve Harç İstisnası Hakkında Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen sarsıntılar sebebiyle, merkezi yahut üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya’da yerleşik olan ve vergi, fotoğraf, harç istisna belgesinin/belgesiz ihracat kredisinin istisnadan yararlanma mühletleri 31 Aralık 2023’ten evvel sona eren firmaların bugünden evvel düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı şimdi kapatılmamış vergi, fotoğraf, harç istisnası dokümanlarının ve bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kullanılmış evraksız ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma müddetlerinin uzatılması uygun bulundu.

Söz konusu mühletler, elektronik ortamda düzenlenen vergi, fotoğraf, harç istisnası evrakları için Bakanlık, evraksız ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen, fizikî ortamda düzenlenen vergi, fotoğraf, harç istisnası evrakları için firmaların Bakanlığa müracaatları üzerine Bakanlık tarafından ek müddet verilmek suretiyle 31 Aralık 2023’e kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

Ayrıca, merkezi yahut üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya’da olmamakla bir arada, istisnaya husus faaliyeti anılan vilayetlerde gerçekleştirdiğini tevsik eden vergi, fotoğraf, harç istisnası dokümanı sahibi firmalar 31 Aralık 2023’e kadar Bakanlığa müracaatta bulunmaları ve öteki şartları karşılamaları kaydıyla bildiriyle belirlenen belirtilen ek müddet imkanından faydalanabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir