Emeklilik yatırım fonlarına yönelik düzenleme yapıldı

Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) açıklamasında, “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine Ait Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Türkiye’de giderek büyüyen emeklilik yatırım fonlarının kurucularının operasyonel yüklerinin hafifletilmesi ve katlanılan maliyetlerinin azaltılmasını teminen izahname tescil süreçlerinin kaldırılması tarafındaki dal taleplerinin karşılanması maksadıyla ilgili yönetmelikte kimi değişiklikler yapıldığı belirtilen açıklamada, ”Emeklilik yatırım fonlarının izahnameleri ve izahname tadil metinlerinin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan yükümlülükleri kaldırıldı. Bunun yerine yatırım fonlarında da uygulandığı üzere izahname/izahname tadil metninin nerede yayımlandığı konusunun ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan edilmesi yükümlülüğü getirildi.” sözlerine yer verildi.

Açıklamada, emeklilik yatırım fonları izahnamesinin heyetçe onayı göz önüne alınarak, emeklilik yatırım fonlarının tanıtım formları için şura onay koşulu aranmayacağı kaydedildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir